RSS
A A A

Rejestry, ewidencje, wykazy

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach prowadzi wykazy, ewidencje i rejestry. Zawarte w nich dane są informacjami publicznymi.

 • Rejestr czytelników (ochrona danych osobowych)
 • Katalog księgozbioru (wersja elektroniczna)
 • Stan jakościowy i wartościowy księgozbioru
 • Stan jakościowy i wartościowy dokumentów elektronicznych
 • Rejestr ubytków - wydawnictwa zwarte
 • Protokoły ubytków
 • Księga inwentarzowa księgozbioru
 • Księga inwentarzowa dokumentów elektronicznych
 • Rejestr wpłaconych i wypłaconych kaucji
 • Rejestr płatności za opłaty regulaminowe
 • Dziennik Gminnej Biblioteki Publicznej
 • Rejestr odwiedzin w czytelni i czytelni komputerowej
 • Rejestr korespondencji
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Rejestr umów
 • Rejestr umów zlecenie
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • Zarządzenia Dyrektora GBP
 • Ewidencja materiałów
 • Ewidencja środków trwałych
 • Pocztowa książka nadawcza
 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Rejestr druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr odbiorców danych osobowych
 • Rejestr zamówień publicznych
 • Rejestr procedur kontroli zarządczejOpublikował: Marcin Wajszczyk
Publikacja dnia: 10.04.2015
Podpisał: Marcin Wajszczyk
Dokument z dnia: 03.08.2010
Dokument oglądany razy: 5 638