RSS
A A A

Kontrole

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli


Art. 6.1. ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi w ppkt. 4a, że udostępnieniu podlega m.in. dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających.
Zgodnie z ustawą ta część BIP przeznaczona jest na publikację protokołów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne. Aby dotrzeć do informacji, należy wybrać odpowiedni odnośnik (link) w bocznym menu.
Opublikował: Marcin Wajszczyk
Publikacja dnia: 09.05.2014
Podpisał: Marcin Wajszczyk
Dokument z dnia: 04.03.2010
Dokument oglądany razy: 3 853