RSS
A A A

Język migowy w GBP w Ornontowicach


Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z biblioteką:

• poczta elektroniczna: biborn@interia.pl

• faks: 32/ 336 13 90

• komunikator gg: 20176193.

  

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w bibliotece.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w sekretariacie Biblioteki.

 

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

zgłoszenie zamiaru skorzystania z usług tłumaczaOpublikował: Marcin Wajszczyk
Publikacja dnia: 24.04.2012
Podpisał: Marcin Wajszczyk
Dokument z dnia: 24.04.2012
Dokument oglądany razy: 2 875